22 d’abril 2007

Feliç dia de Sant Jordi.

Avui al llegir el diari de Girona ma cridat l´atençio un article de " Emili Casademont i Comas" aqui us possu un trobe't ja que agradat molt.:
El Vaticà sempre ha intentat fer desaparèixer, sense que l´èxit mai no l´acompanyés, alguns documents que parlen de sant Jordi i del seu origen rus, conservats en aquells països que han aconseguit eludir la seva influència, documents que contenen llegendes i poemes religiosos referits a la personalitat d´aquest sant tan venerat i popular a Catalunya. Una veneració i popularitat, però, que és força recent, puix que, deixant de banda que tan sols hi ha un poble català que duu el seu nom (el gironí Sant Jordi Desvalls, que celebra per Sant Jordi la seva festa major), fa un centenar d´anys hom deia, quan volia indicar que hi havia escassetat d´alguna cosa, que «n´hi ha menys que capelles de sant Jordi», segons recull Joan Amades a les pàgines del Costumari català, on també el folklorista explica que les Corts Catalanes, reunides al cor de la Seu de Barcelona l´any 1459, decretaren festa el dia de Sant Jordi i manaren que, el 23 d´abril, ningú no es dediqués a cap feina servil ni bastarda. «Malgrat aquesta disposició -assenyala-, la festa no va arrelar i la gent es va mostrar indiferent». Temps més tard, però, després d´haver estat dissolta la Generalitat, començà a celebrar-se, per Sant Jordi, una fira de roses, que era qualificada de «fira dels enamorats», perquè, indica Amades, «hi anaven les parelles de promesos, els nuvis i els qui feia pocs anys que eren casats, i era costum que ells firessin llurs companyes amb un ram de roses», costum que, de mica en mica, s´anà estenent, fins arribar, actualment, a ser practicat arreu de casa nostra, on el cavaller sant Jordi ha esdevingut, en lloc de sant Valentí, el patró dels enamorats.
I, a més, cal destacar que sant Yurys o sant Jordi és un sant veneradíssim per tots els fidels musulmans d´aquell país, ja que afirmen completament convençuts, igual que feien en el passat, que, mercès a ell, conegueren la imatge del Déu Celestial.
Hom assegura, en definitiva, que sant Jordi, per raó del seu origen rus o oriental i de la seva pertinença a l´Església ortodoxa, ha estat menyspreat i maltractat per l´Església catòlica.
M´agradat molt.Be pensant en que demà es sant Jordi he començat a fer aquest detallet amb una rosa.

Hoy al leer el diario de Girona me ha llamado la atención un artículo de " Emili Casademont y Comas" aqui os pongo un trozo que me hagustado.: El Vaticano siempre ha intentado hacer desaparecer, sin que el éxito nunca lo acompañara, algunos documentos que hablan de Sant Jordi y de su origen ruso, conservados en aquellos países que han conseguido eludir su influencia, documentos que contienen leyendas y poemas religiosos referidos a la personalidad de este santo tan venerado y popular en Catalunya. Una veneración y popularidad, pero, que es fuerza reciente, por cuanto, estela de banda que tan sólo hay un pueblo catalán que lleva su nombre (el gerundense Sant Jordi Desvalls, que celebra por Sant Jordi su fiesta mayor), hace un centenar de años se decía, cuando quería indicar que había escasedat de algo, que «no hay menos que capillas de Sant Jordi», según recoje Joan Amades en las páginas del Costumari catalán, dónde también el folklorista explica que las Cortes Catalanas, reunidas al corazón de la Sede de Barcelona el año 1459, decretaron fiesta el día de Sant Jordi y mandaron que, el 23 d´abril, nadie se dedicara a ningún trabajo servil ni bastarda. «Pese a esta disposición -señala-, la fiesta no arraigó y la gente se mostró indiferente». Tiempo más tarde, pero, después de haber sido disuelta la Generalitat, empezó a celebrarse, por Sant Jordi, una feria de rosas, que era cualificada de «feria de los enamorados», porque, indica Amades, « iban las parejas de prometidos, los novios y quienes hacía pocos años que eran casados, y era costumbre que ellos feriaran sus compañeras con un ramo de rosas», costumbre que, poco a poco, se fue extendiendo, hasta llegar, actualmente, a ser practicado en cualquier parte de casa nuestra, donde el caballero Sant Jordi ha acontecido, en lugar de Sant Valentín, el patrón de los enamorados. Y, además, hace falta destacar que Sant Yurys o Sant Jordi es un santo veneradíssimo por todos los fieles musulmanes de aquel país, puesto que afirman completamente convencidos, igual que hacían en el pasado, que, mercedes a él, conocieron la imagen del Dios Celestial. Se asegura, en definitiva, que Sant Jordi, por razón de su origén ruso u oriental y de su pertenencia a la Iglesia ortodoxa, ha sido despreciado y maltratado por la Iglesia católica.
Me ha gustado mucho.Pensando en que mañana es Sant Jordi he empezado a hacer este detallito con una rosa.


f-21